e-mail:


hasło:Zarejestruj się
Zapomniałem hasłaWczytywanie...   

Regulamin

I. Rejestracja w panelu

Panel prowadzony jest przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR (dalej zwana INDICATOR lub prowadzącym badanie) z siedzibą przy ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa. INDICATOR jest polską agencją badawczą, która od 1990 roku prowadzi badania marketingowe w Polsce i za granicą.

Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR, przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883), przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Baza panelistów została zgłoszona do GIODO (pod numerem zgłoszenia 005792/2009). Badania przeprowadzane są przez INDICATOR za pomocą panelu, w skład którego wchodzą osoby (zwane dalej uczestnikami panelu), które odpowiadają na ankiety umieszczone w Internecie. Wejście na stronę panelu odbywa się poprzez linki, które INDICATOR wysyła uczestnikom panelu drogą e-mailową. Panel to wyróżnienie dla osób, które do niego przystąpią, gdyż uczestnicy panelu biorą udział w jednym z największych przedsięwzięć tego typu.
INDICATOR przetwarzając dane osobowe uczestników panelu, zapewnia bezpieczeństwo danych zgromadzonych w badaniu. Odpowiedzi udzielane na pytania poszczególnych ankiet w ramach badania panelowego są anonimowe, zaś podany przez uczestnika panelu adres e-mail, jak też inne dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej innej firmie ani instytucji, za wyjątkiem przekazania informacji o nagrodach wygranych przez danego uczestnika panelu w konkursie (patrz pkt. VI i VII).
Przystąpienie do panelu jest dobrowolne, a każdy uczestnik panelu ma możliwość rezygnacji z udziału w badaniu, bez podawania prowadzącym panel przyczyny takiej decyzji. Uczestnictwo w panelu i wypełnianie ankiet w określonym terminie, o którym każdorazowo uczestnik panelu jest poinformowany, gwarantuje uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie i w zależności od udzielenia w nim trafnych odpowiedzi daje szanse otrzymania atrakcyjnych nagród.

II. Uczestnictwo w panelu

Każda osoba, która ukończyła 18 lat może wziąć udział w inetpanelu.pl. Uczestnikami panelu nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy firmy INDICATOR oraz osoby które pracują, bądź pracowały w którejś z następujących branż: badania marketingowe, reklama, media lub public relations.

III. Rejestracja podstawowych informacji

Oprócz analiz statystycznych, które INDICATOR dostarcza swoim klientom – odbiorcom wyników badania, INDICATOR przeprowadzając badanie potrzebuje pewnych podstawowych informacji demograficznych o uczestnikach panelu, w tym informacji o charakterze poufnym, jak na przykład informacja o dochodach uczestnika panelu. Uczestnicy panelu przystępując do niego wyrażają zgodę na to, by INDICATOR zarejestrował te informacje w swojej bazie danych osobowych oraz przetwarzała je dla celów wykonania badania prowadzonego w ramach panelu, niniejszego Regulaminu Panelu oraz dla celów marketingowych przez INDICATOR. Każdy uczestnik panelu otrzymuje unikalny numer konta i hasło. Za ich pomocą uczestnik panelu sam może kontrolować i zmieniać te podstawowe informacje, które INDICATOR zarejestrował na jego temat. Ważne jest, aby każdy uczestnik sam pilnował aktualizacji swoich danych, na przykład zmianę adresu zamieszkania lub adresu e-mailowego.

IV. Wyrejestrowanie i usunięcie z panelu

Uczestnik panelu może poprosić o wyrejestrowanie z panelu w każdej chwili. Aktualne dane osobowe uczestnika zostaną tym samym usunięte z bazy danych INDICATOR. Jeśli uczestnik panelu w czasie ostatnich 12 miesięcy odpowiedział tylko na 20% wysłanych do niego ankiet lub mniej uznaje się go za nieaktywnego. Wobec uczestników, którzy z własnej woli, poprzez brak odpowiedzi na przesyłane ankiety, stali się uczestnikami nieaktywnymi, INDICATOR zastrzega sobie prawo usunięcia ich z panelu. Uczestnicy nieaktywni będą usunięci z panelu bez wcześniejszego uprzedzenia. Uczestnicy, którzy podali nieprawdziwe informacje w ankietach (m. in. niezgodne z danymi rejestracyjnymi) będą wykluczeni z panelu bez informowania ich o tym.

V. Funkcjonowanie panelu

Uczestnicy inetpanelu.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili od INDICATOR z linkami odsyłającymi do ankiet dostępnych na stronie internetowej panelu. Uczestnik panelu nie ma obowiązku wypełniania wszystkich ankiet, do których otrzyma link od INDICATOR. Każdą z ankiet uczestnik panelu może wypełnić tylko jeden raz. Wszystkie wnioski i pytania uczestnicy panelu mogą przesyłać drogą e-mailową na adres: inetpanel@indicator.pl
INDICATOR nie zobowiązuje się do wysyłania e-maili z linkami odsyłającymi do ankiet do wszystkich uczestników panelu przy każdym pomiarze w ramach projektu i nie może z góry określić i zagwarantować konkretnej liczby e-maili wysyłanych do uczestnika panelu w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli liczba zgromadzonych odpowiedzi w danym pomiarze prowadzonym w ramach badania panelowego inetpanelu.pl jest wystarczająca ze statystycznego punktu widzenia, wówczas dany pomiar może zostać zakończony bez uwzględniania pozostałych odpowiedzi, jakie zostaną nadesłane.

VI. Nagrody

Za każdym razem, kiedy uczestnik wypełni ankietę i uczyni to zanim ankieta zostanie zamknięta oraz odpowie na załączone na końcu ankiety pytanie konkursowe dotyczące zagadnień z takich dziedzin jak kultura, sztuka, sport, polityka i historia - weźmie udział w konkursie. Osoby, które udzielą trafnej odpowiedzi na pytanie konkursowe jako pierwsze w określonych godzinach otrzymają nagrody. Liczba osób, które otrzymają nagrody oraz tryb przyznawania nagród, będą ustalane osobno dla każdego badania oraz związanego z nim konkursu. Nagrody otrzyma w każdym badaniu co najmniej 20 osób. Zwycięzcy konkursu ogłaszani są po zamknięciu badania na stronie głównej panelu, w menu "Zwycięzcy" oraz powiadamiani e-mailem. Uczestnicy Panelu, biorący udział w badaniach oraz w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych osobowych na stronie głównej panelu w menu „Zwycięzcy” oraz zezwalają na przekazanie ich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu przekazania informacji o wynikach konkursu, trybie postępowania oraz o ewentualnych nagrodach otrzymanych w wyniku postępowania konkursowego.
Uczestnicy, którzy zwyciężyli w konkursie otrzymują bon na zakupy o wartości od 25 do 50 PLN, który mogą zrealizować we współpracującym z panelem sklepie internetowym www.empik.com
Nagroda może zostać odebrana natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia. Procedura odebrania nagrody będzie szczegółowo opisana w e-mailu informującym o zwycięstwie w konkursie.

VII. Warunki korzystania z serwisu inetpanel.pl

Dostęp do serwisu jest darmowy dla wszystkich Internautów. Każdy użytkownik, rejestrując się w panelu internetowym inetpanel automatycznie uzyskuje dostęp do swojego profilu. Przy rejestracji należy podać osobisty adres e-mail, do którego nie mają dostępu osoby trzecie, nie należy podawać firmowego adresu e-mail.
Każdy uczestnik panelu internetowego inetpanel.pl otrzymuje konto na serwisie
inetpanel.pl.
Uczestnik ma prawo do przeglądania swojego profilu i zmiany swoich danych osobowych w każdym momencie.
U
czestnicy inetpanel.pl mają możliwość wysyłania zaproszeń do udziału w panelu. Za tręść każdego zaproszenia odpowiada osoba, która je zredagowała i wysłała.
Każdy użytkownik może zaproponować pytanie (w formie sondy) i zadać je wszystkim użytkownikom serwisu inetpanel.pl (pokazywane na stronie głównej oraz w zakładce Sondy) po akceptacji przez administratora serwisu. Osoba zarejestrowana może przesłać dowolną liczbę pomysłów na pytania. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych sond bez podania przyczyny. Wyniki z sondy prezentowane są wszystkim Internautom.

VIII. Ochrona zarejestrowanych danych

Zbierane od uczestników panelu dane osobowe oraz odpowiedzi na pytania ankiety są chronione przez INDICATOR. Dane, o których mowa powyżej służyć będą do przygotowywania zestawień statystycznych i nie będą w innej formie ujawniane zleceniodawcom badania.
Uczestnik panelu przystępując do niego wyraża zgodę, aby INDICATOR przekazywał dane wynikające z odpowiedzi na pytania wypełnionej ankiety przez uczestnika panelu do swoich klientów – odbiorców badania – w formie opracowania statystycznego lub w innej formie, jednak zawsze anonimowej.
Dane takie jak: nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i inne dane osobowe, które mogłyby zidentyfikować uczestnika panelu, nie będą przekazywane przez INDICATOR innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznie przekazanej zgody uczestnika panelu.
Uczestnicy Panelu wyrażają zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych przez INDICATOR podmiotom współpracującym w celach marketingowych oraz należytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe uczestników panelu będą przetwarzane przez INDICATOR oraz mogą być przetwarzane przez inne podmioty współpracujące z INDICATOR przy obsłudze panelu.
Uczestnikom panelu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

IX. Zmiana warunków uczestnictwa

Inetpanel.pl zastrzega sobie prawo zmiany istniejących warunków uczestnictwa w panelu. Uczestnicy panelu zostaną każdorazowo poinformowani o zmianie warunków, kiedy po raz pierwszy od momentu postanowienia o zmianie odpowiedzą na ankietę.


Poprawka I

Inetpanel.pl wystąpił z nową inicjatywą w postaci cyklu sondaży „Zdaniem Internauty”, służącemu poznaniu stanowiska internautów w różnych ważnych kwestiach na tematy ekonomiczne, polityczne i kulturalne. Cykl ten ma charakter niekomercyjny, wobec czego nie podlega gratyfikacjom wskazanym w punkcie VI regulaminu. Uczestnik będzie każdorazowo informowany o charakterze badania w momencie otrzymania zaproszenia do udziału w nim. Zebrane materiały zostaną każdorazowo publikowane na profilu facebook’owym Inetpanel.pl co stworzy możliwość komentowania prezentowanych wyników. Dodatkowo Inetpanel.pl zastrzega sobie zamieszczanie wyników sond na stronach blogerów politycznych, mediów niezależnych, serwisach dziennikarstwa obywatelskiego oraz mikroblogach na zasadach licencji GNU/GPL.Polityka prywatności

Informacje gromadzone na stronie  "inetpanel.pl"

Każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może dołączyć do panelu inetpanel.pl poprzez rejestrację na stronie http://www.inetpanel.pl/ 

Podczas procesu rejestracyjnego prosimy o podanie swoich podstawowych danych demograficznych (płeć, data urodzenia, poziom wykształcenia, region i miejsce zamieszkania, kod pocztowy) oraz informacji dotyczących zainteresowań i posiadania określonych urządzeń lub usług. W celach kontaktu prosimy także o podanie informacji kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego). 

Wysłane zgłoszenie jest rejestrowane w bazie danych. Zgromadzone informacje tworzą profil uczestnika panelu inetpanel.pl. Osoba zarejestrowana w panelu posiada swoje osobiste konto w serwisie inetpanel.pl, na którym gromadzone są informacje o jej danych oraz o badaniach, w którym uczestniczyła lub może uczestniczyć. Informacje te wykorzystujemy w celu optymalnego doboru uczestników badań, każdorazowo określane w każdym badaniu.

Po przesłaniu ww. informacji, osobie przyznane zostaje unikalne hasło. Hasło to przesłane zostanie drogą elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres email. Proces rejestracji w panelu kończy się w chwili potwierdzenia rejestracji w otrzymanym mailu (kliknięcie w link). Od tej chwili osoba staje się pełnoprawnym uczestnikiem panelu.

W jaki sposób wykorzystujemy uzyskane informacje?

Informacje zebrane podczas rejestracji do inetpanel.pl będą używane przede wszystkim w celach kontaktowych z uczestnikami panelu. Informacje o badaniach oraz ich wynikach będą przekazywane poprzez pocztę elektroniczną oraz informacje umieszczone w profilach użytkowników. Ponadto na naszej stronie internetowej będziemy umieszczać informacje o wynikach niektórych badań oraz wynikach sond uczestników panelu. 

Informacje dotyczące uczestników panelu inetpanel.pl są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Lista zwycięzców

Jeśli uczestnik panelu nie zastrzeże inaczej, imię i nazwisko każdego zwycięzcy konkursów organizowanych przez INDICATOR zostaje opublikowane na stronie inetpanel.pl w dziale Zwycięzcy. Lista nie zawiera żadnych dodatkowych informacji i służy jedynie celom informacyjnym. Przed opublikowaniem listy zwycięzców, najpierw wysyłamy informacje i wygraną dla tych osób, a dopiero potem publikujemy listę. Zastrzeżenie imienia i nazwiska jest możliwe w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej drogą elektroniczną.

Aktualizacja informacji osobistych

Zachęcamy wszystkich do aktualizacji swoich danych. Bardzo istotny jest dla nas dostęp do jak najbardziej aktualnych informacji. Swoje dane uczestnicy mogą zmienić najprościej poprzez ich modyfikacje w profilu na stronie http://www.inetpanel.pl/.

Sugestie uczestników

Uczestnicy panelu mogą w każdym momencie zgłaszać uwagi i sugestie odnośnie panelu oraz badań do osób administrujących.

Bezpieczeństwo i ochrona

Wszystkie informacje umieszczone na koncie każdego uczestnika inetpanel.pl są zabezpieczone hasłem. Można je uaktualniać jedynie przy użyciu swojego loginu i hasła. Niezwykle istotne jest, aby nie przekazywać swojego loginu i hasła innym osobom. INDICATOR nie będzie żądać od żadnego z uczestników ich podania. W przypadku otrzymania takiej prośby, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora na adres: inetpanel@indicator.pl

Nasza strona internetowa posiada zabezpieczenia chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ingerencją w informacje osobiste uczestników badania. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. na zasadach określonych  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. nr 1024). Ich dostęp jest ograniczony jedynie do celów analizy danych oraz celów kontrolnych.

Rezygnacja z uczestnictwa w panelu

Każdy uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z uczestnictwa w naszym panelu internetowym. W profilu użytkownika znajduje się specjalna opcja „wyrejestruj się z panelu”. Po otrzymaniu powiadomienia mailem i potwierdzeniu chęci rezygnacji, osoba automatycznie przestaje być uczestnikiem naszego panelu. Wyrejestrować się można także poprzez poinformowanie o tym administratora serwisu pod adresem: inetpanel@indicator.pl


   

Badanie sportowców 15.05.2018
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie treści w Internecie 22.04.2018
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie z serii "Zdaniem Internauty" 27.03.2018
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie akcesoriów kibica 16.03.2018
Badanie zostało zakończone.
więcej »


Chcesz być powiadamiany o nowych badaniach oraz innych nowościach w InetPanel?
Zostaw nam swój email.Copyright © 2005-2013
Indicator Sp. z o.o.
                    

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.